Voordelen NHG

Voordelen NHG?

De mogelijkheid om te kiezen voor een NHG hypotheek, dus de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, zal al snel benut worden indien de consument zich bewust is van de voordelen. De NHG hypotheek biedt namelijk meerdere voordelen ten opzichte van het afsluiten van een hypotheek, waarbij er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie. De voordelen van een NHG hypotheek zullen hier afzonderlijk toegelicht worden.

Verantwoorde hypotheek

Een voordeel van de NHG hypotheek is dat het een financieel verantwoorde hypotheek betreft. Aan de hand van de door het NIBUD opgestelde normen zal er een NHG hypotheek kunnen worden verstrekt. Dit betekent dat er een vastgesteld maximaal percentage van het inkomen mag worden besteed aan de hypotheeklasten op basis van de inkomensnormen. Op deze wijze is er sprake van een verantwoorden hypotheek en kan er niet teveel geleend worden.

 

 

Voordelige hypotheek

Een ander voordeel van een NHG hypotheek is dat een voordelige hypotheek betreft. De NHG hypotheek is voordelig, omdat elke bank een rentekorting zal verstrekken zodra er sprake is van het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. De eenmalige kosten om voor een NHG hypotheek in aanmerking te komen, bedragen slechts een miniem percentage ten opzichte van het financiële voordeel van de rentekorting.

Volledige financiering

Met een NHG hypotheek is het mogelijk om de aankoop van een huis volledig te financieren. Naast de aankoopkosten van de woning, kunnen dus ook de extra kosten zoals de kosten koper in de NHG hypotheek worden opgenomen en daaruit worden voldaan. Bij een NHG hypotheek hoeft er dus geen geld uit het eigen vermogen te worden benut. Ook kosten voor een verbouwing na de aankoop kunnen eventueel in de NHG hypotheek worden opgenomen.

Zekerheid

Een NHG hypotheek biedt zekerheid. Zekerheid ten aanzien van meerdere aspecten en partijen. Zowel de bank als de consument wordt namelijk de zekerheid geboden, dat het bedrag van de hypotheek altijd zal kunnen worden voldaan. Dit komt doordat er bij een NHG hypotheek sprake is van een borgstelling door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. De bank loopt dus geen risico en de consument kan bij eventuele betalingsproblemen ten aanzien van het terug betalen van de hypotheek een beroep doen op de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Fiscale aftrekbaarheid

Naast bovengenoemde voordelen van de NHG hypotheek is er nog het voordeel van de fiscale aftrekbaarheid aangaande de kosten die voor het verkrijgen van een NHG hypotheek gemaakt moeten worden. De fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor een NHG hypotheek heeft onder meer betrekking op de eenmalige provisie die voor het afsluiten van de NHG hypotheek in rekening wordt gebracht.